Ses Yalıtım

Ses Yalıtım

Ses yalıtımı, belli bir sesin kaynağından çıktıktan sonra alıcıya daha az basınçla geçmesini için alınan bir önlem ve yapılan bir işlemdir. Ses yalıtımını sağlamanın birkaç yolu bulunmaktadır. Bunlar; kaynak ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak, ses dalgalarını yaymak ya da absorbe etmek, ses bölmeleri gibi sönümleme kullanmak ya da aktif ses üreteçleri kullanmaktır. Ses yalıtımı istenmeyen seslerin duyulmasını azaltır. Özellikle yol veya cadde kenarı binalarda, trafiğin ve sesin çok olduğu yerlerde bulunan binalarda yapılması önemlidir. Ancak ses yalıtımı ile akustik yalıtım aynı anlama gelmemektedir. Akustik yalıtım ses yalıtımından ziyade sesin bina veya oda içerisinde dengeli şekilde dağılımını sağlayan sisteme verilen addır. Ses yalıtımı ise istenmeyen seslerden korunmak için yapılan işleme verilen addır.

Aynı zamanda akustik yalıtım ses yalıtım sistemleri adı altında geçen bir ses yalıtım türüdür. Ses yalıtımı da ısı yalıtımı ve diğer yalıtım türleri gibi binanın inşası aşamasında yapıldığı gibi daha sonrasında da yapılabilecek bir uygulamadır. Ses yalıtımda birden fazla malzeme seçeneği bulunmaktadır. Ses yalıtım malzemeleri sesi absorbe ederek emme özelliklerinin yanında yanmaz özellikleri olması ile de müşterilerimize güven sağlamaktadır. Her türlü binalarınız için akustik sünger, akustik panel ya da kumaş tercih edebilirsiniz. Kullanılacak malzeme yapılacak alanın büyüklüğü, amacı gibi birçok kriter göz önüne alınarak profesyonel kişiler tarafından seçilmeli ve yine profesyonel kişiler tarafından uygulaması yapılmalıdır. 
 

Ses Yalıtım Uygulamalarından Kareler

Bize SorunYalıtım