Boya İmalatları

Boya İmalatları

Boya imalatları boya kullanımının birçok alanda olması ve birçok çeşidinin olması dolayısıyla oldukça önemlidir. Boyalar en çok inşaat ve yapı sektöründe kullanıldığı için boya kavramı duyulduğunda ilk olarak duvar ve yapı boyaları zihinde belirmektedir. Boyaların kullanım alanı ve çeşidi oldukça fazladır. Boya imalatları bu yaygın kullanım alanı ve bol çeşitliği nedeniyle oldukça gereklidir. Boya imalatları için ilk olarak boya bileşenleri ve bu bileşenlerin oranları belirlenmelidir. Her boyanın çeşidine özel reçetesi, birleşen miktarı ve bileşen oranı vardır. Doğru oranların belirlenmesi ve doğru reçetelerin uygulanmasıyla boya özellikleri ve kalitesi sağlanmış olur. Boyaların özelliklerine, üretildikleri firmalara özel listeler vardır. Ancak her üretici kendi listesini gizli tutar. Temelde ortak kullanılan malzemeler mevcuttur. Bu malzemeler;  reçineler, pigmenler, dolgu maddeleri, solventler ve özel katkı maddeleridir. Reçineler, boyanın ana karakterini ve niteliklerini belirleyen temel maddelerdir. Pigmentler, renklendirme ve pas önleme işlevleri görürler. Dolgu maddeleri, boya imalatları maliyetini düşürme işlevindedir. Sloventler, boyanın inceltilmesini sağlar. Boyalara akışkanlık ve homojenlik özellikleri kazandırır. Özel katkı maddeleri ise boya performanslarını geliştirmek için kullanılır. Boya imalatları yüksek tonajlı karıştırma kazanlarında, bir buçuk saatlik bir zaman diliminde yapılır. Karıştırma aşamasında  70 ° C’lik bir ısı açığa çıkar. Bu ısı ile ısınan boya soğuması için ve dinlenmesi için bekletme tanklarına alınır. Yeterli düzeyde soğuma sağlandığında paketleme ve dolum işlemleri yapılır. 
 

Boya İmalatları Uygulamalarından Kareler